BRG King’s Island Golf Resort

Đặt tee-time sân BRG King’s Island Golf Resort ưu đãi, Tour golf sân BRG King’s Island Golf Resort, Bảng giá chơi Golf tại BRG King’s Island Golf Resort, Tổ chức giải golf tại BRG King’s Island Golf Resort

NEW

Đặt tee off sân BRG Kings Island Golf Resort -Lakeside 9 hố cuối...

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

2,370,000 ₫

2,670,000 ₫

479 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

BRG King's Island Golf Resort - Sân Lakeside 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

3,950,000 ₫

2,250,000 ₫

533 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

BRG King's Island Golf Resort -Sân Lakeside 27 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

6,320,000 ₫

6,550,000 ₫

458 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

BRG King's Island Golf Resort - Sân Mountainview 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

4,050,000 ₫

4,350,000 ₫

438 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân Mountainview BRG King's Island Golf Resort 27 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

6,480,000 ₫

6,980,000 ₫

456 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

BRG King's Island Golf Resort - Sân Mountainview 27 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

4,880,000 ₫

5,150,000 ₫

416 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

BRG King's Island Golf Resort - Sân Mountainview 18 hố Trong Tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

3,050,000 ₫

3,350,000 ₫

423 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

BRG King's Island Golf Resort - Sân Lakeside 27 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

4,720,000 ₫

5,250,000 ₫

425 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

BRG King's Island Golf Resort - Sân Lakeside 18 hố ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

2,950,000 ₫

3,350,000 ₫

431 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

BRG King's Island Golf Resort - Sân King Course 9 hố ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

1,680,000 ₫

1,980,000 ₫

477 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

BRG King's Island Golf Resort - Sân King Course 27 hố ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

4,480,000 ₫

5,280,000 ₫

452 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

BRG King's Island Golf Resort - Sân King Course 18 hố ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Giá Golf ưu đãi

2,800,000 ₫

3,980,000 ₫

419 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM