ĐẶT TEE-OFF TẤT CẢ SÂN GOLF TÂY NGUYÊN GIÁ TỐT NHẤT

Đặt tee-time chơi Golf tốt nhất tại Tây Nguyên, Bảng giá tee-off các sân golf Tây Nguyên sau Covid-19, Dịch vụ ưu đãi đặt tee-time tại Viet Green Golf

Combo Stay & Play sân SAM Tuyền Lâm Golf Club 4 ngày 3 đêm + 3...

 SAM Tuyền Lâm, SAM Tuyền Lâm Golf Club, Viet Green...Xem thêm

Thời gian: 4 Ngày

KH: Hàng tuần

Giá Golf mùa thu

10,650,000 ₫

11,950,000 ₫

164 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM

Combo Stay & Play sân SAM Tuyền Lâm Golf Club 2 ngày 1 đêm + 1...

SAM Tuyền Lâm, SAM Tuyền Lâm Golf Club, Viet Green...Xem thêm

Thời gian: 2 Ngày

KH: Hàng tuần

Giá Golf mùa thu

3,850,000 ₫

4,800,000 ₫

159 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM

Combo Stay & Play sân SAM Tuyền Lâm Golf Club 3 ngày 2 đêm + 2...

Giá ưu đãi áp dụng đến hết: 31.12.2024 -...Xem thêm

Thời gian: 3 Ngày

KH: Hàng tuần

Giá Golf mùa thu

7,100,000 ₫

8,900,000 ₫

163 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Đà Lạt 1200 18 hố ngày lễ

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng

Giá Golf mùa thu

4,040,000 ₫

4,250,000 ₫

827 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 9 hố - cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

1,750,000 ₫

1,999,000 ₫

856 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 18 hố - cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

2,200,000 ₫

2,500,000 ₫

872 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 27 hố - cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

2,750,000 ₫

2,999,000 ₫

758 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 36 hố - cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

2,900,000 ₫

3,129,000 ₫

735 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Đà Lạt 1200 18 hố ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng

Giá Golf mùa thu

3,110,000 ₫

3,350,000 ₫

837 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Tee off sân golf Đà Lạt 1200 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng

Giá Golf mùa thu

3,590,000 ₫

3,890,000 ₫

738 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 18 hố - trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

1,800,000 ₫

2,100,000 ₫

776 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf SAM Tuyền Lâm - 27 hố - trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu của...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố...

Giá Golf mùa thu

2,350,000 ₫

2,500,000 ₫

730 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM